top of page

Izbjegnite materijalne štete, prekide proizvodnje i po život opasne situacije!

U pneumatskim transportnim mehanizmima i mehaničkim transportnim sustavima u kojima se transportiraju zapaljivi materijali zbog iskrenja učestalo dolazi do požara i eksplozija filtara. Iskrenje u pravilu izazivaju korišteni strojevi ili nečistoće u materijalima. Posljedica toga su prekidi proizvodnje, značajne materijalne štete i opasnosti po ljudske živote. Da bi se ovaj rizik isključio,  potrebno je nadzirati iskrenje u ispušnim sustavima, koji moraju biti opremljeni sustavima za gašenje iskri. U slučaju instaliranja sustava za gašenje iskri u skladu sa smjernicama Udruženja osiguravatelja imovine (VdS 2106), osiguravatelji imovine odobravaju rabat u iznosu do 15%.

Kako radi sustav za gašenje iskri

 

U pneumatskim transportnim vodovima detektori iskri i mehanizmi gašenja trebaju biti ugrađeni iza ventilatora (pošto i on može proizvoditi iskre).  Detektori iskri prepoznaju  infracrvene zrake i obavještavaju centralu za detekciju iskri. Odavde se u milisekundama aktivira mehanizam gašenja te se voda za gašenje putem posebnih mlaznica ubrizgava u vodove ispuha.  Iskrenje mora proći kroz ovu vodenu maglicu, pri čemu će se sa sigurnošću ugasiti.

Minimalan razmak između detektora iskri i mehanizma gašenja u ispušnom sustavu ovisi o brzini zraka u ispušnom vodu i vremenu reakcije mehanizma gašenja. Minimalni razmak u metrima računa se prema brzini zraka u m/s puta sigurnosni faktor do 0,3 s(ovisno o promjeru transportnog voda). Sigurnosni faktor predstavlja vrijeme između otkrivanja iskrenja i stvaranja vodene maglice.  U tom vremenu se u ispušnom vodu mora stvoriti učinkovita vodena maglica koja će sa sigurnošću ugasiti iskrenje. Načelno također vrijedi: Što je veća brzina zraka, to veći mora biti razmak između detektora iskri i sustava za gašenje kako bi se gašenje uvijek pokrenulo prije dolaska iskre na mjesto koje se gasi.

 

Primjer izračuna:

Brzina izlaza iz cijevi/ zraka  v = 30 m/s faktor sigurnosti= 0,25 s

 

Prema tome minimalni razmak treba iznositi:

= 30 m/s x 0,25 s = 7,5 m

 

 

 

Oprema sustava za gašenje iskri


U svim transportnim vodovima prema filteru i silosu iverja iza ventilatora treba biti ugrađen detektor iskri (A) i mehanizam za gašenje iskri (B). Sustav detekcije iskri (A) sastoji se od najmanje dva detektora iskri koji kontroliraju čitav presjek cjevovoda. Mehanizam gašenja iskrenja se sastoji od brzootvarajućeg magnetskog ventila i najmanje jedne mlaznice za gašenje. Mlaznice za gašenje imaju zasun koji sprječava njihovo onečišćavanje. Gašenje traje sve dok posljednja detektirana iskra (C) ne prođe trasom gašenja, nakon čega se automatski sustav gašenja sam isključi. Sustav za gašenje iskri pritom i dalje ostaje spreman za aktivaciju kako bi se novo detektirano iskrenje moglo odmah početi gasiti. Minimalno vrijeme gašenja iznosi pet sekundi te se kod dugotrajnog iskrenja produžuje automatski. Pojedinačne iskre se tijekom procesa proizvodnje ugase na siguran način. ​
Postoji mogućnost namještanja isključivanja stroja (D) putem podesive granice broja iskri od 1 do 999 iskri u određenoj vremenskoj jedinici Broj detektiranih iskri, kao i  prag za aktivaciju sustava gašenja vizualno je prikazan u centrali za dojavu iskrenja.

gašenje_iskre_tb.JPG
gašenje_iskre_tb_2.JPG

Za idealno gašenje je na sustavu automatskog gašenja potreban tlak toka od najmanje 5 bara. Ako je tlak premalen, potrebno je primijeniti sustav za povećavanje pritiska (E) koji se sastoji od vertikalne cirkularne pumpe s membranskom tlačnom posudom i rezervnim spremnikom (F) . Rezervni spremnik ujedno služi i za biološko razdvajanje  gradske vode i vode za gašenje. Voda za gašenje se može priključiti na postojeći sustav za gašenje Sprinkler. Oprema za gašenje koja se nalazi u područjima s opasnošću od mraza mora imati popratno električno grijanje. Popratnim grijanjem (G) se upravlja putem vanjskog termostata s pripadajućom kontrolom grijaće trake. Svi zagrijavani vodovi vode za gašenje, kao i oprema za gašenje, moraju biti izolirani.

U predjelu ventila i mlaznica za gašenje izolacija mora imati mogućnost skidanja radi održavanja. Detektori iskri imaju ugrađene testne naprave. Nova generacija centrala za dojavu iskri (H) ima automatski uređaj za testiranje detektora, tako da kod ručnog testiranja detektora sustav kontrole vode za gašenje neprestano kontrolira gašenje i vizualno prikazuje postupak gašenja na centrali za dojavu iskri.
Ako planirate koristiti filtarski sustav s vodovima za povrat zraka, potrebno je isplanirati i ugraditi detektor iskri u vodove povratnog zraka. Ti detektori odmah dojavljuju postojanje tinjajuće. vatre u filtarskim crijevovodima, nakon čega slijedi isključivanje ventilatora. U filtarski sustav se dodatno instaliraju najmanje dva termo diferencijalna detektora koji se pri temperaturi od 90°C odmah aktiviraju. Pritom se može aktivirati alarm, ili se može pokrenuti mehanizam za gašenje. Centrale za detekciju iskri opremljene su  sustavom mikroprocesorske kontrole.  Događaji vezani za detekciju požara i smetnje se pohranjuju i prikazuju u tekstualnom obliku. Moguća je pohrana do 2500 događaja.

gašenje_iskre_tb_3.JPG
bottom of page