cover
logo

Izbjegnite materijalne štete, prekide proizvodnje i po život opasne situacije!

U pneumatskim transportnim mehanizmima i mehaničkim transportnim sustavima u kojima se transportiraju zapaljivi materijali zbog iskrenja učestalo dolazi do požara i eksplozija filtera. Iskrenja u pravilu izazivaju korišteni strojevi ili nečistoće u materijalima. Posljedica toga su prekidi proizvodnje, značajne materijalne štete i opasnosti po ljudske živote. Da bi se ovaj rizik isključio, potrebno je nadzirati iskrenje u ispušnim sustavima, koji moraju biti opremljeni sustavima za gašenje iskri. U slučaju instaliranja sustava za gašenje iskri u skladu sa smjernicama Udruženja osiguravatelja imovine (VdS 2016), osiguravatelji imovine odobravaju rabat u iznosu do 15%.

Kako radi sustav za gašenje iskri

U pneumatskim transportnim vodovima detektori iskri i mehanizmi gašenja trebaju biti ugrađeni iza ventilatora (pošto i on može proizvoditi iskre). Detektori iskri prepoznaju infracrvene zrake i obavještavaju centralu za detekciju iskri. Odavde se u milisekundama aktivira mehanizam gašenja te se voda za gašenje putem posebnih mlaznica ubrizgava u vodove ispuha. Iskrenje mora proći kroz ovu vodenu maglicu, pri čemu će se sa sigurnošću ugasiti.

scheme

Minimalan razmak između detektora iskri i mehanizma gašenja u ispušnom sustavu ovisi o brzini zraka u ispušnom vodu i vremenu reakcije mehanizma gašenja. Minimalan razmak u metrima računa se prema brzini zraka u m/s puta sigurnosni faktor do 0,3s (ovisno o promjeru transportnog voda). Sigurnosni faktor predstavlja vrijeme između otkrivanja iskrenja i stvaranja vodene maglice. U tom vremenu se u ispušnom vodu mora stvoriti učinkovita vodena maglica koja će sa sigurnošću ugasiti iskrenje. Načelno također vrijedi: što je veća brzina zraka, to veći mora biti razmak između detektora iskri i sustava za gašenje kako bi se gašenje uvijek pokrenulo prije dolaska iskre na mjesto koje se gasi.

Copyright 2024 Tree d.o.o. - Sva prava pridržana